Запознајте ги нашите брилијантни умови

Флексибилниот модел на логистика во земјата, користејќи само квалитетни носачи, значи дека имате корист од подобрено ниво на услуга, поголема флексибилност и испорака на одредено време. Нашата стручност во управувањето и планирањето на транспортот ни овозможува да дизајнираме решение што одговара на вашите потреби и исто така брзо да одговориме на какви било нарушувања на настанот, како што се временските услови.

Нашата патна мрежа заснована на средства што не се засновани на средства ви обезбедува флексибилност, подобрено ниво на услуга, забрзана достава, намалени директни и индиректни трошоци и многу помалку сложеност.

Успешно Реализирани Превози
Клиенти
Сопствени возила
Луѓе во тим